Just nu

Vill du lära dig släppa taget om stress och oro samtidigt som du skapar förutsättningar för bättre återhämtning i vardagen?

Välkommen till kurs i  Mindfulnessbaserad Stressreduktion.

Workshop utifrån den Sufiska diktaren Rumi - på flera platser i landet.

Skrivande i kombination med meditation. Repriser till försäljning av tidigare live-sessioner.

Röster från tidigare deltagare

Frågor? Kontakta mig via niklas@warmwisdom.online eller använd följande formulär