Det Skrivande Hjärtat: Onlinekurs med Niklas Möller

Vill du utveckla ditt eget poetiska skrivande steg för steg?  Vill du samtidigt introduceras till en av världslitteraturens mest älskade poeter på ett inspirerande sätt? 

Jalal al-din Rumi (f. 1207 - d. 1273) var en religiös diktare i Sufisk tradition som kom att lämna två betydande verk bakom sig: Divan-e-Shams och Masnavi. Med Koranen som referenspunkt och poesin som uttryck ville Rumi guida sina läsare till andlig visdom, befriade från världsliga lockelser och begär.

I denna kurs utvecklar du ditt eget skrivande med fokus på metaforer och bildens betydelse i dikten. Samtidigt ges du en introduktion till Rumi och hur han förhöll sig till hjärtat i sitt diktande 📚❤️

I kursen får du bland annat undersöka:

  • Metaforer för att beskriva och återge Kärleken som en poetisk bild

  • Hur du kan skapa igenkänning genom poetiska bilder av Hjärtat

  • Hur Rumi relaterade till det Gudomliga som en kärleksrelation

  • Att dikta till en för dig betydelsefull person

  • Årstiderna som poetiska bilder för separation och förnyelse

Vid varje kurstillfälle guidas du till att skriva egna dikter, och utvecklar ditt eget skrivande steg för steg. I kursen ingår också flera guidade meditationer som har till syfte att hjälpa dig slappna av och bygga en bro till din djupare kreativitet.

Mellan varje tillfälle fortsätter kontakten i en sluten Facebook-grupp.  Här har du möjlighet att få feedback på ditt skrivande, ställa frågor och ta del av länkar och artiklar som kontextualiserar Rumis diktande ytterligare 💬💭

Varje tillfälle spelas in och kommer att finnas tillgängliga 3 månader efter kursens slut. Missar du en gång så kan du alltså tillgodogöra dig materialet i efterhand 📚🔄

Kursen passar både dig som redan skriver egna dikter, liksom dig som vill börja. Ingen förkunskap krävs.

Datum & Tid
Onsdagar kl 19.00 - 20.30. 6 tillfällen med kursstart den 17 januari 2024.

Kursen sker via Zoom, vilket gör det möjligt att följa från dator eller via mobilappen 📲💻 Om du är osäker på Zoom ges du teknisk hjälp.

Pris
1450 kr tom 10 januari.  Därefter 1750 kr.

Kursstart den 17 januari

Something went wrong. Try again.
This is a preview mode. Product purchase available only in published pages.

Tack för din anmälan!

Vi ses online 6 tillfällen, med start Onsdagen den 1 november kl 19.00.

Två dagar innan kursstart kommer du att få ett mejl med instruktioner kring hur du loggar in och deltar via Zoom.

Vi ses! Niklas

Frågor? Kontakta Niklas här